Green Papa กรีนปาปา คืนความเป็นชายให้มีสุขภาพแข็งแรง

 

 

กรีน ปาปา เพื่อสุภาพบุรุษ สื่อสาน สายใยรัก ของครอบครัว

ปัญหาความเสื่อมทางเพศ หรือโรคความแข็งตัวของผู้ชาย (Erectile Dysfunction) ในผู้ชายเป็นปัญหา ที่ก่อให้เกิดปัญหาของการดำรงชีวิตอย่างหนึ่ง ปัจจุบันผู้ชายประสพปัญหาดังกล่าวมากถึง 52% โดยพบในช่วงอายุ 40 -70 ปีสูงถึง 35 % ซึ่งโดยทั่วไปมักเกิดร่วมกับโรค หัวใจ เบาหวาน และโรคความดันสูง

Green papa กรีนปาปา คืนความเป็นชายให้มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยสารสกลัดจากสมุนไพรรวมทั้งวิตามิน และแร่ธาตุหลายชนิด ช่วยยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส จึงทำให้ช่วยลดโรคทีก่อให้เกิดความเสื่อมในร่างกาย ช่วยบำรุงร่างการให้แข็งแรง

 สาเหตุของโรค
เกิดจากหลายปัจจัยเช่น สภาวะทางจิตใจ ทางระบบประสาท ฮอร์โมน และระบบการหมุนเวียนของหลอดเลือด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเกิดจากเอนไซน์ ฟอสโฟไดเอสเทอเรส (Phosphodiesterases ( PDEs)) ซึ่งเอนไซน์ดังกล่าวนี้ไปขัดขวางการทำงานของร่างกายมากมาย จนก่อให้ร่างกายเกิดความเสื่อม รวมทั้งการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย

Green Papa กรีนปาปา เป็นสารสกัดจากสมุนไพรหลาก รวมทั้งวิตามิน และแร่ธาตุหลากหลายชนิด ช่วยยับยั้งการหลั่งของเอนไซน์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส จึงทำให้ช่วยลดโรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมในร่างกาย ลดลงร่างกายแข็งแรงขึ้น

 
 
 

 
 

 
   

 GREEN PAPA

 ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะ
สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ  ช่วยแก้ปัญหาให้คุณสุภาพบุรุษ  บำรุงสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรงสำหรับผู้มีปัญหาอย่างแท้จริง

ราคาขาย 1500 บาท
บรรจุ  30 แคปซูล

 TOMAZING PLUS

 บรรเทาอาการต่อมลูกหมากโต
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ราคาขาย 950 บาท
 บรรจุ  30 แคปซูล